Badanie Ryzyka Geopolitycznego

Badanie Lokalizacji

Model hierarchiczny opracowany na podstawie ram badawczych będzie wspierał menedżerów w opracowywaniu skutecznej strategii w procesie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Wspieramy Rozwój Inwestycyjny

Nasze wyniki dostarczają kluczowych informacji dla rządów i firm, które chcą przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Oferujemy Unikalny Model Badawczy

Otrzymasz dokładną analizę szans i zagrożeń oraz zidentyfikujesz główne czynniki geopolityczne wpływające na proces bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Oferujemy również rekomendacje dotyczące strategii biznesowej.

Kluczowe Informacje o Kraju

Naszym celem jest identyfikacja strategicznych surowców i wyzwań geopolitycznych kraju, w którym podejmowane są inwestycje.

Definiujemy Cele Geopolityczne

Na podstawie badań identyfikujemy czynniki geopolityczne, które mają wpływ na proces bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Do takich zagrożeń można zaliczyć: konflikty zbrojne, terroryzm, cyberprzestępczość, deep fake, dezinformację etc.

Współpracujemy między innymi z:

Scroll to Top