Blog

 • Czym jest geoekonomia?
  Jest to hybryda słowa ekonomia i geopolityka. Opisana bliżej przez naukowca Edwarda Luttwak pod koniec tak zwanej „zimnej wojny”. Naukowiec uważał, że przyszłe konflikty będą miały charakter wojen handlowych. Przykłady inicjatyw geoekonomicznych obejmują strategiczne projekty ekonomiczne realizowane przez co najmniej dwa państwa, które mają na celu wzmocnienie ich pozycji na arenie międzynarodowej. Takie przedsięwzięcia obejmują … Czytaj więcej.
 • Definicja geopolityki w nauce
  W literaturze można znaleźć różnorodne definicje geopolityki klasycznej, które zazwyczaj odnoszą się do kwestii geograficznych, historycznych i politycznych. Nicholas Spykman uważał, że geopolityka to rodzaj analizy polityki zagranicznej, która uwzględnia czynniki geograficzne przy tworzeniu polityki międzynarodowej i osiąganiu celów. Saul B. Cohen twierdził, że problemy geograficzne i polityka wzajemnie wpływają na siebie, a geopolityka stara … Czytaj więcej.
 • Czym jest ryzyko geopolityczne dla firm?
  Szczególnie pandemia wywołała niepokój w społeczeństwach, niepewność wśród przywódców i wpłynęła na wycofywanie kapitału w międzynarodowym biznesie. Od 2020 roku ryzyko geopolityczne stało się jednym z głównych czynników wpływających na nastroje inwestorów na całym świecie. Dla inwestorów głównymi źródłami ryzyka geopolitycznego są konflikty zbrojne, masowa migracja, napięcia dyplomatyczne, terroryzm, zagrożenia biologiczne i możliwość rozmieszczenia taktycznych … Czytaj więcej.
 • Czym jest geopolityka?
  Ostatnie lata naznaczone są intensyfikacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym (np. konflikt kinetyczny pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską, rosnące napięcia dyplomatyczne pomiędzy Chinami a Tajwanem, Brexit, itd.), które w istotny sposób determinują efektywność już podjętych inwestycji, jak i podejmowanie nowych przedsięwzięć. Geopolityka jako nauka ukształtowała się na początku XX wieku łącząc ze sobą dwie dyscypliny: geografię … Czytaj więcej.
Scroll to Top