Czym jest ryzyko geopolityczne dla firm?

ryzyko geopolityczne

Szczególnie pandemia wywołała niepokój w społeczeństwach, niepewność wśród przywódców i wpłynęła na wycofywanie kapitału w międzynarodowym biznesie. Od 2020 roku ryzyko geopolityczne stało się jednym z głównych czynników wpływających na nastroje inwestorów na całym świecie.

Dla inwestorów głównymi źródłami ryzyka geopolitycznego są konflikty zbrojne, masowa migracja, napięcia dyplomatyczne, terroryzm, zagrożenia biologiczne i możliwość rozmieszczenia taktycznych ładunków jądrowych zgodnie z zasadami NATO dotyczącymi „elastycznego reagowania”. 

W przeszłości Stany Zjednoczone rozważały „zmasowany odwet nuklearny” jako środek odstraszający skierowany przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ale ta sytuacja zmieniła się po zdobyciu przez Związek Radziecki zdolności do użycia broni jądrowej na daleki zasięg. W odpowiedzi na te zmiany NATO przyjęło strategię „elastycznego reagowania”, zakładając, że w początkowej fazie ewentualnego konfliktu w Europie może być konieczne użycie broni jądrowej. W ramach tej strategii broń jądrowa była rozmieszczana na terenie Niemiec Zachodnich, aby pokazać gotowość NATO do użycia broni jądrowej w przypadku konfliktu.

Są to taktyczne ładunki jądrowe, które są przeznaczone dla sił wojskowych, posiadających zdolność do użycia broni jądrowej w obszarze operacyjnym. Mogą to być siły lądowe, morskie lub powietrzne, które mogą używać broni jądrowej przeciwko siłom przeciwnika, obiektom wsparcia lub innym celom. Jednak przed użyciem broni jądrowej wymagane jest uzyskanie zezwolenia od odpowiednich władz. Strategiczne siły nuklearne mogą być wykorzystywane w celu wsparcia operacji, które przyczyniają się do osiągnięcia celów dowódcy w danym obszarze działań.

About The Author

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top