[auto_translate_button]
Dawid Cherubin Geopolitical risk consultant and foreign direct investment

Hi,
my name is
Dawid Cherubin

  • I am a PhD candidate at the Poznan University of Economics and Business.
  • An expert in geopolitics.
  • I am a specialist in foreign direct investment.

About

I am an experienced manager who has managed a team of 20 employees. During the past five years, I have been developing in the business industry. Furthermore, I am skilled at managing people and planning long-term strategies.

I am also working on my academic development. I am a doctoral student of economics. Furthermore, I specialize in geopolitics and foreign direct investments. I am attempting to share my knowledge with others.

My hobbies are grappling, geopolitical books, and diplomatic documents (mainly from World War II)Dawid Cherubin Geopolitical risk consultant and foreign direct investment
Dawid Cherubin Geopolitical risk consultant and foreign direct investment

Since 2018, I have been involved professionally in geopolitics. A master’s thesis was written on the impact of geopolitics on intelligent organizations. I am currently studying the impact of geopolitical factors on foreign investments by companies at the Doctoral School of the Poznan University of Economics and Business. I address the impact of global events of a psychological sphere, such as hybrid wars, color revolutions, disinformation, etc. Furthermore, I have published scientific papers in prestigious publications about geopolitical issues.

Scientific activity

• The presentation of the PhD concept at EIBA Workshops: Let’s talk politics in Vienna

• The presentation of the concept at the College of Business Sciences in Warsaw School of Economics.

• A presentation during the National Scientific Conference titled „The Contemporary Labor Market Through the Eyes of the Young – Opportunities and Threats.”

• The impact of geopolitics on FDI in Nigeria was presented to employees of the University of Wroclaw and members of the Polish Geopolitical Society.

Education

10.2021 – present Poznań University of Economics and Business, PhD.
https://ue.poznan.pl/pl/

10.2020 – 07.2021 London School of Economics and Political Science Business, International Relations and Political Economy               
 https://www.lse.ac.uk

09.2021 – 09.2022 Kozminski University
Big Data and data science in management      https://www.kozminski.edu.pl/pl

09.2018 – 09.2020 Warsaw School of Economics,
Management                     
https://www.sgh.waw.pl

Skills

Geopolitical risk for companies (Central Europe, Central and Eastern Europe, Eurasia, Africa, North and South America).

Experience

Institution

Role

Years

Warsaw School of Economics

Geopolitical consultant at College of Business Science.

01.2022 – present

WSB University in Poznań

Academic lecturer

 

10.2022 – present 

Warsaw School of Economics

 

Consultant in project

10.2019 – 12.2020

Hewlett Packard Enterprise

Junior Sales Compensation Analyst

05.2018 – 10.2019

definicja geoekonomii
Geopolitical risk
Dawid Cherubin

Czym jest geoekonomia?

Jest to hybryda słowa ekonomia i geopolityka. Opisana bliżej przez naukowca Edwarda Luttwak pod koniec tak zwanej „zimnej wojny”. Naukowiec uważał, że przyszłe konflikty będą miały charakter wojen handlowych. Przykłady inicjatyw geoekonomicznych obejmują strategiczne projekty ekonomiczne realizowane przez co najmniej dwa państwa, które mają na celu wzmocnienie ich pozycji na arenie międzynarodowej. Takie przedsięwzięcia obejmują

Read More »
definicja geopolityki
Geopolitical risk
Dawid Cherubin

Definicja geopolityki w nauce

W literaturze można znaleźć różnorodne definicje geopolityki klasycznej, które zazwyczaj odnoszą się do kwestii geograficznych, historycznych i politycznych. Nicholas Spykman uważał, że geopolityka to rodzaj analizy polityki zagranicznej, która uwzględnia czynniki geograficzne przy tworzeniu polityki międzynarodowej i osiąganiu celów. Saul B. Cohen twierdził, że problemy geograficzne i polityka wzajemnie wpływają na siebie, a geopolityka stara

Read More »

Czym jest ryzyko geopolityczne dla firm?

Szczególnie pandemia wywołała niepokój w społeczeństwach, niepewność wśród przywódców i wpłynęła na wycofywanie kapitału w międzynarodowym biznesie. Od 2020 roku ryzyko geopolityczne stało się jednym z głównych czynników wpływających na nastroje inwestorów na całym świecie. Dla inwestorów głównymi źródłami ryzyka geopolitycznego są konflikty zbrojne, masowa migracja, napięcia dyplomatyczne, terroryzm, zagrożenia biologiczne i możliwość rozmieszczenia taktycznych

Read More »

Czym jest geopolityka?

Ostatnie lata naznaczone są intensyfikacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym (np. konflikt kinetyczny pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską, rosnące napięcia dyplomatyczne pomiędzy Chinami a Tajwanem, Brexit, itd.), które w istotny sposób determinują efektywność już podjętych inwestycji, jak i podejmowanie nowych przedsięwzięć. Geopolityka jako nauka ukształtowała się na początku XX wieku łącząc ze sobą dwie dyscypliny: geografię

Read More »

Contact

Name: Dawid Cherubin
Address: Wrocław, Poland.

Email: dawid@cherubin.biz

Scroll to Top