Czym jest ryzyko geopolityczne dla firm?

Szczególnie pandemia wywołała niepokój w społeczeństwach, niepewność wśród przywódców i wpłynęła na wycofywanie kapitału w międzynarodowym biznesie. Od 2020 roku ryzyko geopolityczne stało się jednym z głównych czynników wpływających na nastroje inwestorów na całym świecie. Dla inwestorów głównymi źródłami ryzyka geopolitycznego są konflikty zbrojne, masowa migracja, napięcia dyplomatyczne, terroryzm, zagrożenia biologiczne i możliwość rozmieszczenia taktycznych …

Czym jest ryzyko geopolityczne dla firm? Read More »